ബാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ പണമുണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ഞെട്ടും

0
1

ബാംഗ്ലൂർ പെൺകുട്ടികളുടെ അധിക ചിലവാണ് മറ്റുപല ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ മറ്റു ജോലികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വരുമാനം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നിശാ പാർട്ടികളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികൾ എത്തുന്നത്

ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ തന്നെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം തികയുന്നില്ല.

പിന്നെ പടിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ടത്തിലല്ലോ പാർട്ടൈം ജോലികൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഒരു കോടിശ്വരന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിച്ചാൽ ഒരുമാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തേക്കാൾ ഉണ്ടാകും ഒന്നും നഷ്ട്ടപെടാനും ഇല്ല ആരും അറിയില്ല കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ പേടിയും ഇല്ല.

ഇതുപോലെയുള്ള ജോലിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തു വലിയ ഏജൻസി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്സ് റാക്കറ്റുകളിൽനിന്ന് ഈ ഏജൻസികൾ വ്യെത്യസ്തമാകുന്നത് ഇവിടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിൽക്കേണ്ട എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്തി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here